badania społeczne

- Kultura materialna – Kurpie Zielone – badania etnograficzne
2002, wywiady IDI, reportaż fotograficzny, kompletowanie eksponatów muzealnych


-„Cyganie – zmiany kulturowe” – badania etnograficzne, Białoruś
 2003-2005, wywiady IDI, wywiady rodzinne, reportaż fotograficzny 


-„Absolwenci”.  Obraz grupy absolwentów warszawskiej etnologii – wybory ścieżek życiowych, portret młodych ludzi, ‘humanistów’ próbujących odnaleźć się na rynku pracy
2006-2008, Warszawa, wywiady IDI

- „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej” - badania ogólnopolskie na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor
2007, wywiady IDI, reportaż fotograficzny

-„Zoom na dom kultury” -  badanie kondycji domów kultury na terenie woj. mazowieckiego na zlecenie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”
  2008, wywiady IDI, reportaż fotograficzny, badania ankietowe

-Polskie szkolnictwo wyższe artystyczne  – badanie kondycji polskich uczelni artystycznych na zlecenie  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 2009, badanie ogólnopolskie, wywiady IDI

- Wolontariat studencki w Polsce – badania na zlecenie Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych ‘Stocznia’
2009-2010, badania ogólnopolskie,  wywiady IDI, wywiady telefoniczne, kwerenda

- Ewaluacja ogólnopolskiego projektu grantowego „Na dobry początek” na zlecenie Banku Gospodarstwa Krajowego
2010, badania ogólnopolskie, wywiady IDI, kontrola dokumentacji

-Ewaluacja konsultacji społecznych „Stare Miasto w nowej odsłonie”  na zlecenie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
2010-2011, Warszawa, wywiady IDI, wywiady telefoniczne, badania ankietowe 

- Badania Lokalnych Partnerstw PAFW dla Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. 
2011, wywiady IDI, fokusy